Riksrevisionen ganskar familjebidragen

Riksrevisionen (NIK) ska granska samordningen av regeringens familjepolitik. Femtio miljarder dollar går årligen till program som ska gynna familjerna, uppgifterna – och pengarna – är uppdelade på åtta departement.

Det är svårt att se någon sammanhängande vision, säger NIKs vd, Krzysztof Kwiatkowski till Polskie Radio.

NIK ska nu försöka specificera hur pengarna ska fördelas för att bättre stödja de polska familjerna.

Vi ser en demokratisk kollaps, som är landets största utmaning, sade Kwiatkowski. (Warsaw Business Journal 17 dec 13)