Många grips för rattfylleri i Polen

Polen är ett av de länder som har sämst trafiksäkerhet i EU.

2011 dog 4200 personer på vägarna, 2012 sjönk antalet till 3500. Trots förbättringen är trafikdödligheten hög, med 110 döda per miljon invånare. Snittet i EU är sextio döda per miljon invånare.

Föra sommaren tillkännagav regeringen sin avsikt att sänka dödligheten på vägarna med fyrtio procent fram till 2020.

Under 2013 greps 162.000 polska bilister för att ha druckit alkohol i samband med bilkörning.

I Polen är gränsen för hur mycket alkohol en förare får ha i blodet densamma som i Sverige, 0,2 promille. (Polskie Radio och webb-Bulletinen 3 jan 14)