Polen får beröm för förbud mot aga

FN:s kampanj mot kroppsstraff har nämnt Polen som ett gott exempel, sedan landet för tre och ett halvt år sedan förbjöd aga mot barn. Sverige, Österrike, Tyskland, Finland och Nederländerna har alla infört förbud mot aga.

I lagen preciseras att föräldrar och de som är satta i föräldrars ställe inte har rätt att använda aga, utöva psykiskt lidande eller förnedra barn på annat sätt.

Redan 1783 förbjöds skolaga i Polen, men landet delades kort därefter upp av de tre stormakterna Ryssland, Preussen och Österrike-Ungern och utraderades som suverän stat.

Sverige var först med att förbjuda aga i hemmen 1979. (Polskie Radio 10 jan 14)