Gay chilenare får inte köpa bostad i Gdansk

En homosexuell man från Chile vill köpa en lägenhet i Gdansk för att bo där med sin polske partner. Men det var lättare sagt än gjort, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Den som vill köpa en lägenhet i Polen måste kunna visa på att man har band med landet, och mannen menar att han har det. Han har ingått partnerskap med en polsk man i Storbritannien, så han tillhör en polsk familj.

Men civila partnerskap godkänns inte i Polen, därför kan han inte ses som medlem av en polsk familj, svarade de lokala myndigheterna.

Mannen tog hjälp av Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter och överklagade till den regionala förvaltningsdomstolen i Warszawa. Hans advokat hävdar att det är ett brott mot grundlagen och olika konventioner om man behandlar personer som köper egendom på olika sätt.

Men inte heller förvaltningsdomstolen tycker att mannen har tillräckliga band för att få köpa lägenhet i Gdansk, och nu kommer beslutet att överklagas i högsta förvaltningsdomstolen.

Förra året försökte premiärminister Donald Tusk införa legalisera civilt partnerskap, men motståndet var stort, även inom det egna partiet, Medborgarplattformen (PO), och projektet lades på is. (Polskie Radio 29 jan 14)