1700-talstavla återvände hem

Johann Conrad Seekatz målning har återlämnats till Polen.

Johann Conrad Seekatz målning har återlämnats till Polen.

En tavla av den tyske 1700-talskonstnären Johann Conrad Seekatz har återlämnats från USA till Polen och överlämnades i dagarna av kulturminister Bogdan Zdrojewski till Nationalmuseum i Warszawa.

Man tror att målningen, St Filip döper drottning Kandakis tjänare, stals av nazisterna under andra världskriget. 2006 dök den upp i New York men uppgavs då vara målad av en annan konstnär. Efter undersökningar av polska experter stod det emellertid klart att verket var en del av det skingrade kulturarvet, och det har återförts till Polen. Tavlan har värderats till runt 60.000 euro (drygt en halv miljon svenska kronor)

Under andra världskriget plundrade nazisterna systematiskt polska museer och slott på konst av olika slag och forslade ut ur landet. Efter kriget har man upprättat en förteckning över 60.000 kända stulna objekt. Av dem är 7.000 målade av polska konstnärer som Aleksander Gierymski, Jan Matejko, Jacek Malczewski och Stanislaw Wyskianski, och 7.500 dukar av utländska målare. Under de senaste åren har tjugosex polska målningar återfunnits och återförts till Polen, och ytterligare fyrtiosex väntar på att transporteras hem. (Polskie Radio 12 feb 14)