Olagligt bekämpningsmedel gav fängelse

En kvinna har dömts till fyra månaders fängelse för att i samband med bekämpning av skadedjur också ha dödat två miljoner bin.

Efter översvämningarna 2010 drabbades staden Biecz i södra Polen av svår myggplåga, och kvinnan anställdes för att sköta bekämpningen. Hon använde bland annat ett icke godkänt insektsgift, och resultatet blev att 358 bisamhällen utplånades. (Polskie Radio 12 feb 14)