Sikorski: Avtalet undertecknas snart

Vi undertecknar när som helst, skriver utrikesminister Radoslaw Sikorski på twitter. En bra kompromiss för Ukraina. Ger freden en chans. Öppnar vägen till reformer och till Europa. Polen och EU stöder överenskommelsen.

”We are about to sign. Good compromise for Ukraine. Gives peace a chance. Opens the way to reform and to Europe. Poland and EU support it.” (twitter 21 feb 24 kl 16.40)

Sikorski på twitter >>