Andelen förnybar energi växer långsamt i Polen

I Polen uppgick den förnybara energin år 2012 till 11 procent, visar färsk statistik från Eurostat, EUs statistikbyrå. Det är en liten förbättring sedan 2011, då den förnybara energin låg på 10,4 procent.

Målet för EU-länderna är femton procent år 2020, och genomsnittet i medlemsländerna ökade från 13 procent år 2011 till 14,1 procent 2012. Målet för hela EU är att nå upp till 20 procent.

Sverige har störst andel förnybar energi (50,1 procent), därefter kommer Lettland (35,8 procent) och Österrike (32,1 procent). (Warsaw Business Journal 11 mars 14 )