Suchocka deltar i katolsk pedofilutredning

Påven Franciskus har föreslagit att förra premiärministern Hanna Suchocka ska ingå i en grupp på åtta personer som ska bekämpa sexuella övergrepp mot minderåriga inom katolska kyrkan.

Gruppen ska bestå av fyra män och fyra kvinnor. Av de övriga är en kardinal, två psykiatriker, en jurist, två jesuitpräster. Dessutom deltar en irländsk kvinna som arbetar mot pedofili efter att själv utsatts för övergrepp av en präst på 1960-talet.

Gruppen ska undersöka frågor som straffrättsliga åtgärder mot brottslingar, utbildning om utnyttjande av barn och de effektivaste metoderna för att bevaka prästerna. Gruppen ska också utforma en tydlig definition av vilka uppgifter inom kyrkan som är civila och vilka som utförs av präster.

Påve Franciskus kräver att gruppen ska ge högsta prioritet åt skyddet av de minderåriga, meddelar Vatikanens talesperson.

Hanna Suchocka var premiärminister 1992 och 1993, justitieminister 1997–2000 och Polens ambassadör i Vatikanen mellan 2001 och 2013.

Katolska kyrkan i Polen skakades förra året av en pedofilskandal, där en ärkebiskop och en präst anklagas för att ha utnyttjat pojkar i Dominikanska republiken. I mars i år åtalades ännu en präst för sexuella övergrepp mot barn under åren 2000–2002. (Polskie Radio 24 mars 14)