Handikappersättning höjs efter sittstrejk

Sedan föräldrar till handikappade barn sittstrejkat i parlamentsbyggnaden några dagar säger nu premiärminister Donald Tusk att man hittat ett sätt att höja bidragen.

200 miljoner zloty (drygt 450 miljoner svenska kronor) som tidigare avsatts till lokala vägbyggen kan användas till att finansiera höjda ersättningar till funktionshindrade, sade Tusk.

Vi höjer från nuvarande 820 zloty (1900 kronor) till 1200 zloty (2700 kronor) från 1 januari 2015, och till, 1680 zloty (3800 kronor), polsk minimilön, från 2016.

Föräldrarna kräver emellertid att handikappersättningen omedelbart höjs till 1680 zloty. (Warsaw Business Journal 26 mars 14)