Vuxna handikappade vill också ha högre bidrag

Även de som tar hand om vuxna funktionshindrade protesterar nu utanför parlamentet i Warszawa och kräver bättre förmåner.

Vi stannar här så långe det behövs – samtalet med arbetsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz har inte gett det resultat vi har önskat, säger demonstranterna.

Inuti parlamentsbyggnaden sittstrejkar sedan tio dagar föräldrar till handikappade barn för att få bättre hjälp.

På tisdagen beslöt regeringen på sitt veckosammanträde att flytta 180 miljoner zloty (runt 400 miljoner svenska kronor) i budgeten från vägbyggen till handikappstödet.

Premiärminister Donald Tusk har tidigare lovat att bidragen till funktionshindrade barn ska höjas. Från maj i år ska barnet få 1000 zloty (2300 svenska kronor), från 2015 1200 zloty (2750 kr) och från året därpå minst 1300 zloty (3000 kr) – som är den lagstadgade minimilönen i Polen.

Föräldrarna kräver att handikappersättningen höjs till minimilönen omedelbart – eftersom många föräldrar måste stanna hemma och ta hand om sitt funktionshindrade barn. (Warsaw Voice 28 mars 14)