Nato splittrat om mer trupp vid ryska gränsen

Stater som gränsar till Ryssland vill ha en större Natonärvaro i regionen efter annekteringen av Krim. Jag skulle bli glad om Nato stationerade två tunga brigader – runt 10.000 soldater – i Polen. Det sade utrikesminister Radoslaw Sikorski på ett möte mellan Natoländernas utrikesministrar i Bryssel på tisdagen. Polen har varit medlem av Nato i femton år, och ett konferenscenter och en militär utbildningsenhet är den enda permanenta militära anläggningen vi har än så länge. Alla medlemsstater bör ha samma säkerhetsnivå.

Men Hollands utrikesminister Frans Timmerman sade nej direkt, rapporterar den brittiska tidningen Daily Telegraph. Vi behöver inga Natotrupper vid den ryska gränsen.

En del av medlemsstaterna vill inte provocera Ryssland med trupper och brigader vid gränsen, menade Timmerman.

Efter mötet informerade en tjänsteman om att Natoländerna avbryter allt praktiskt civilt och militärt samarbete med Ryssland, rapporterar nyhetsbyrån PAP. Man enades också om en möjlig utbyggnad och förstärkning av militära resurser i de östra Natoländerna, men att detta i första hand handlar om tidigare sovjetstater som Armenien, Azjerbajdjan och Moldavien. (Polskie Radio 2 april 14)