CBA: Korruptionsfallen mer komplicerade idag

Den största korruptionsutredningen under 2013 gällde it-upphandlingen på rikspolisstyrelsen, justitiedepartementet och inrikesdepartementet. Det visar den årsredogörelse som Antikorruptionsbyrån (CBA) just lagt fram.

Antalet anmälningar har ökat med sextio procent, men eftersom muthärvorna idag är betydligt mer komplicerade än tidigare har man inte kunnat ta tag i fler fall än året innan.

Tjugofem procent av anmälningarna handlade om bestickning i de kommunala förvaltningarna, åtta procent gällde vårdsektorn. Privatpersoners missbruk av EU-pengar är också ett återkommande problem. I ett stort ärende i sydvästra Polen misstänks ett företag ha roffat åt sig nästan tretton miljoner kronor för eget bruk.

Statskassan beräknas ha förlorat 840 miljoner zloty (nästan två miljarder svenska kronor) i de korruptionsfall som utretts under 2013. (Polskie Radio 3 april 14)