OECD: Låg livskvalitet i Polen

När OECD jämför levnadsförhållandena i trettiosex länder, kommer Polen på tjugosjunde plats. I topp ligger Australien, Norge och Sverige.

OECD:s Better Life Index jämför materiella levnadsvillkor och livskvalitet på elva områden, som bostäder, inkomst, miljö, utbildning och säkerhet.

Polen ligger bäst till vad gäller trygghet och utbildning med 9,8 respektive 8,5 poäng av 10 möjliga. Värre är det med kategorierna inkomst (1,3 av 10 möjliga) och livstillfredsställelse (3,4).

Den disponibla inkomsten i ett genomsnittligt polskt hushåll ligger på 16.234 dollar per person och år (112.000 svenska kronor). OECD-genomsnittet är 23.938 USD (165.000 kronor) per år.

Men skillnaderna mellan de rikaste och fattigaste är stora – tjugo procent av befolkningen tjänar nästan fem gånger så mycket som de nedre tjugo procenten, uppger rapporten. (Warsaw Business Journal 7 maj 14)