Påveklockan upphängd i Wawels torn

Den kyrkklocka som uppkallats efter den förre påven Johannes Paulus II har nu hängts upp i Silvertornet i Wawelkatedralen. Den 18 maj – den förre påvens födelsedag – kommer klockan att ljuda för första gången.

Taket på det fyrtio meter höga tornet måste tas av när klockan skulle hängas upp. Den är 93 cm i diameter och göts när Johannes Paulus II helgonförklarades för ett par veckor sedan. (Polskie Radio 13 maj 14)