Översvämningar i Polen

Polen har drabbats av kraftiga skyfall och stark blåst, vilket förorsakat översvämningar i flera delar av landet.

60.000 hushåll blev strömlösa under torsdagen. Mer regn beräknas komma under fredag-lördag.

Under de svåra översvämningarna våren 2010 dog tjugofem personer och 25.000 fick evakueras. Kostnaderna uppgick till 2,5 miljarder euro. (Polskie Radio 16 maj 14)