Wieliczka – en världsattraktion under jorden

Den heliga Kingas kapell, utformat i saltsten (ovan). Foto: Barbara Maliszewska

Den heliga Kingas kapell, utformat i saltsten (ovan).
Foto: Barbara Maliszewska

Salt har i alla tider varit en viktig handelsvara. De första spåren av saltutvinning är från 800-talet – fast arkelogerna säger sig ha hittat spår från 3000 år f.Kr.

Till en början utvanns saltet genom kokning av salthaltigt vatten. När det ytliga saltvattnet sinade grävde man brunnar – som blev till lodräta schakt – som med tiden förbands med varandra genom vertikala gångar. Och så hade det i Wieliczka på 1300-talet bildats en saltgruva där gångarna till sist kom att sträcka sig ner till 150 meters djup och sammanlagt vara många kilometer långa.

Terho Paulsson skriver om den polska saltgruvan Wieliczka >>