Justitieministern kritiserar säkerhetspolisen

Publicerad 2014-06-23 21:39

Det väckte stort uppseende när säkerhetspolisen, ABW, gjorde razzia på tidskriften Wprosts redaktion för att komma åt de illegalt inspelade ministersamtal som blivit så graverande för regeringen Tusk. Kritik har kommit från olika håll, bland annat från OSSE, Organisationen för Fred och Säkerhet i Europa, som fann intrånget oacceptabelt

På fredagen kom kritik också från justitieminister Marek Biernacki, som anser att ABW gått för långt.

Inte konstigt att folk oroar sig för att journalisterna tvingats bryta mot källskyddet, sade Biernacki.

Riksåklagaren Andrzej Seremet har understrukit att ABWs agerande var helt inom ramen för gällande lag. (Warsaw Business Journal 23 juni 14)Sök i webb-Bulletinen