Tyskarna negativa till Natobaser i Polen

Tre fjärdedelar av tyskarna är kritiska till permanenta Nato-baser i Polen, Litauen, Lettland och Estland. Det visar en färsk opinionsmätning som redovisas i den tyska tidskriften Internationale Politik. Motståndet är starkast i östra Tyskland, som tidigare liksom Polen ingick i kommunistblocket.

Utrikesminister Radoslaw Sikorski har i samband med krisen i Ukraina uttryckt en förhoppning om två tunga Natobrigader till Polen.

Slovakiens premiärminister Robert Fiaco kan inte föreställa sig att främmande trupper  skulle stationeras i Slovakien, och Tjeckiens premiärminister Bohuslav Sobotka ser inga behov av Natotrupper.

I samband med att Polen i början av juni firade 25-årsdagen av de första fria valen sade den amerikanske presidenten Barack Obama att han skulle be kongressen om en miljard dollar extra till Central- och Östeuropas försvar. (Polskie Radio 26 juni 14)