Wawel bombhotades

Den gamla kungaborgen Wawel i Kraków var en av flera offentliga institutioner i Polen som fick utrymmas på torsdagen efter bombhot.

Sex andra institutioner i Kraków plus administrationsbyggnader i Poznań, Łódź och Bydgoszcz, tullkammaren i Wrocław, Wałbrzych och Legnica samt ett militärt teknikinstitut i Gołgow fick också mail med bombhot. (3 juli 14)