Bidrag till romer stoppas efter lagändringar

Ett nytt bidragssystem för de polska romerna har lagts på is av finansdepartementet.

Åttio miljoner zloty (190 miljoner svenska kronor) var avsedda att under åren 2014–2020 hjälpa romerna med bostäder, barnens skolgång och konstnärlig verksamhet. Programmet skulle ersätta ett tidigare program, som pågått 2004–2013.

Men eftersom ett antal lagar har förändrats kan pengar inte längre betalas ut till vissa aktiviteter, säger biträdande administrationsminister Stanislaw Huskowski till tidningen Rzeczpospolita.

Samtidigt kritiserar den romska minoriteten i Polen programmet.

Romer ska behandlas som alla andra medborgare och inte vara föremål för särskilda biståndsprogram. I stället ska det sociala utanförskapet kontinuerligt bekämpas, sade Roman Kwiatkowski, ordförande i Romska föreningen i Polen, till tidningen. (Polskie Radio 22 juli 14)