Presidenter kräver att Nato förstärks

Natos östra flank bör, med tanke på den pågående konflikten mellan Ryssland och Ukraina, stärkas. Det enades ledarna i nio Central- och Östeuropeiska länder på tisdagen om i Warszawa.

Presidenterna i Litauen, Lettland, Estland, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Bulgarien och Rumänien har träffats under president Bronislaw Komorowskis värdskap för att hitta en gemensam ståndpunkt inför Natos toppmöte i september.

En strategisk förstärkning i Öst- och Centraleuropa är fundamental, sade Komorowski efter mötet. Konflikten mellan Ryssland och Ukraina är det största hotet mot Europas säkerhet sedan det kalla krigets slut. Efter flygkatastrofen i Ukraina måste alla länder söka lösningar som förstärker den internationella säkerheten.

De samlade presidenterna kräver en internationell kommission som ska utreda alla omständigheter och ha fullt tillträde till den plats där planet störtade, till alla bevis och alla vittnen. Man fördömer också militära aktioner mot civila och uppmanar till ett omedelbart och ovillkorligt slut på de ryska separatisternas militära operationer på Ukrainskt territorium. (Warsaw Voice 23 juli 14)