Försvarsministern tror inte på Nato-baser i Polen

Jag tror inte att det i dokumentet inför Natos toppmöte talas om en permanent militär Nato-bas i Polen. Det säger försvarsminister Tomasz Siemoniak till tidningen Rzeczpospolita.

Polen har länge, inte minst sedan krisen i Ukraina bröt ut, pläderat för att Nato bör utöka sin närvaro i Central- och Österuopa – gärna en permanent bas i just Polen. Redan i april sade utrikesminister Radoslaw Sikorski att han gärna ser att två tunga Nato-brigader stationeras i Polen.

Mot det talar många Nato-medlemmars oro för att en permanent Nato-bas i Central- och Östeuropa skulle provocera Ryssland.

I stället samövar Nato-trupper med det polska försvaret. En sådan övning inleddes i april, och USA meddelade i veckan att det nästa gång blir 600 soldater från Texas, som deltar i övningen i Polen och Baltikum. Även Storbritannien och Kanada kommer att skicka trupp till den övningen.

Ett permanent logistikcenter för den utrustning som Natos trupper kan komma att behöva, tror general Stanislaw Koziej, chef för Nationella Säkerhetsbyrån, kommer att ersätta tanken på permanenta militära baser.

Beslut fattas vid Natos toppmöte i Wales 4-5 september. (Polskie Radio 21 aug 14)