Nu räknas Polen i det enade Europa

Valet av Donald Tusk till Europeiska rådets ordförande är bra och viktigt – även för Polen. Det är svårt att överskatta dess betydelse. Aldrig någonsin har en polack innehaft en så hög post på det internationella planet. Det visar att Polen under de senaste 25 åren har gått en lång väg och nått väldigt högt. Det betyder att Polen räknas i det enade Europa. Polen kan alltså känna stolthet!

Läs Dorota Tubielewicz Mattssons kommentar >>