Tusk till EU – vad händer i Polen?

Polens premiärminister Donald Tusk valdes under lördagen till Europeiska rådets ordförande. Men vad kommer nu att hända i Polen?

Tusk måste inom några dagar avgå som premiärminister. Därmed avgår hela regeringen. Då väntas en politisk berg- och dalbana. Nu har president Bronisław Komorowski fjorton dagar på sig att hitta en ny premiärminister och nya ministrar. Parlamentet måste godkänna den nya regeringens sammansättning. Om det misslyckas måste parlamentet välja en ny regering och dess ledare. Om även detta misslyckas väntas ett nyval.

Donald Tusk måste avgå som premiärminister av två skäl. Det ena är att enligt den polska konstitutionen får en premiärminister inte inneha poster utanför Polens gränser. Det andra är att Polen undertecknade Lissabontraktaten, enligt vilket Europeiska rådets ordförande inte får inneha offentliga poster i något land, förklarar dr Ryszard Piotrowski som är expert på konstitutionsfrågor vid Warszawa universitet.

Dorota Tubielewicz Mattsson