Både skatter och barnavdrag höjs 2015

Polska barnfamiljer får äntligen lite ekonomiskt stöd, och det är främst flerbarnsfamiljerna som gynnas. Detta måste dock finansieras på något sätt.

Vi behöver inte ytterligare höja skatterna för att finansiera högre skatteavdrag för barnfamiljer och högre pensioner, försäkrar regeringens talesperson Malgorzata Kidawa-Błońska. Men skatterna stiger ändå automatiskt nästa år.

Den polska regeringen presenterade på onsdagen budgeten för 2015. BNP ökar enligt beräkningarna med 3,4 %, inflationen stannar på 1,2 % och arbetslösheten sjunker till 11,8 %. Budgetunderskottet ligger nästa år på nästan 46,8 miljarder zloty (ca 100 miljarder svenska kronor).

För gemene polack innebär det ytterligare ett år av besparingar och åtstramningar. Det handlar både om återhållsamhet när det gäller statliga utgifter, och om viljan att med alla medel dra in ännu mera pengar till statskassan. Resultatet blir höjda skatter.

Generellt förlorar ett genomsnittligt hushåll 8 zloty (ca 20 kronor) varje månad, dvs. 100 zloty (ca 240 kr) varje år. Statskassan tjänar å sin sida 1,5 miljard (ca 3,3 miljarder kr) på det, beräknar CenEA (Centrum för ekonomiska analyser).

Även momsen ligger kvar på samma nivå nästa år. Man behåller den höjda nivån, dvs. 23 %. Redan i slutet av 2013 skulle momsen ha återgått till sin gamla nivå 22 %, men så blev det alltså inte. Fram till 2017 ska den höjda momsen bidra till att hjälpa staten att återhämta sig efter den ekonomiska krisen. Det betyder ytterligare 5-6 miljarder zloty (ca 12-14 miljarder kr) i statskassan varje år.

Nästa år höjs fastighetsskatten och skatten på hundar. Höjningen blir obetydlig: 0,4 %.

De goda nyheterna är som sagt de höjda avdragen för föräldrar. De familjer som har för låga inkomster för att göra avdragen får i stället ersättning av staten. Avdraget höjs dessutom från och med tredje barnet med 20 % jämfört med dagens nivåer. Det innebär 1112 zloty (2600 kr) för första och andra barnet, 2000 zloty (4700 kr) för tredje barnet och 2700 zloty (6300 kr) för fler än tre barn.

Enligt beräkningar kommer detta att kosta staten 1,1 miljard zloty (2,3 miljarder kr).

Man ger alltså med ena handen och tar med den andra. Det handlar kanske på socialdemokratiskt maner om att omfördela håvorna. Man försöker visserligen stötta barnfamiljerna genom att dra pengar från alla.  Men låt oss samtidigt komma ihåg att även de sämst ställda drabbas av höjda skatter.

Dorota Tubielewicz Mattsson