Skatteåterbetalning till fattiga familjer villkoras

De som har inte tillräckligt höga inkomster för att kunna utnyttja skatteavdraget för barnfamiljer ska få en skatteåterbetalning för 2014, skriver tidningen Rzeczpospolita. Men bara under förutsättning att de betalat sina sjuk- och socialförsäkringsavgifter.

Avsikten är att försöka få fler att betala sina avgifter, säger biträdande finansminister Janusz Cichon. (Warsaw Voice 17 sept 14)