Svårt för polska politiker att enas mot våld i hemmet

En hetsig debatt om Europarådets konvention om våldet mot kvinnor och i hemmet pågick på onsdagskvällen i polska parlamentet.

Det är svårt att tro att någon skulle vara positiv till våld. Det är svårt att tro att parlamentarikerna inte skulle vara eniga i den frågan. Ändå har det politiska spelet kring konventionen pågått i två år.

Förra året drabbades 87.000 personer av våld i hemmet i Polen. 150 kvinnor dog till följd av det. Mörkertalet tros vara stort.

Högerkonservativa politiker anser att konventionen bryter mot den polska grundlagen och föräldrars rättigheter. Kyrkan försöker utöva påtryckningar eftersom konventionen bygger på jämställdhet mellan män och kvinnor och vill luckra upp alltför rigida könsrollsmönster.

Regeringen Tusk antog i december 2012 Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet och inrättade jourtelefoner och andra former av stöd för de utsatta.

Läs Dorota Tubielewicz Mattssons artikel >>