Kempa: Det finns ingen jämställdhet – av biologiska skäl

Europarådets konvention gällande våldet mot kvinnor och i hemmet har stoppats av Beata Kempa, parlamentariker från oppositionspartiet PiS. Under fredagens debatt lyckades Kempa blockera omröstningen genom att föreslå ett tillägg och ändringar till lagen som därmed fick återvända till parlamentariska nämnden för nya överväganden.

Det står i konventionen att könen ska jämlika. Men det finns ingen jämlikhet mellan könen. Det är först när mannen börjar föda barn som vi kan börja tala jämlikhet mellan könen. Biologin säger nej, naturen säger nej, Guds lag säger nej, basunerade hon ut från talarstolen.

Beata Kempa och andra som jagar ”genderideologin” (feminismen) är inte intresserade av våldets hundratusentals offer.

Dorota Tubielewicz Mattsson rapporterar om en aktuell debatt i Warszawa >>