Mazurs matematiska problem

Stanislaw Mazur överlämnar en gås till Per Enflo, som löste Mazurs problem. Foto: Kazimierz Kuratowski, wikipedia.

Stanislaw Mazur överlämnar en gås till Per Enflo, som löste Mazurs problem.
Foto: Kazimierz Kuratowski, wikipedia.

Musik och Matematik kallas en kväll med Per Enflo, matematikprofessor och konsertpianist, som berättar om den polske matematikern Stanislaw Mazur.

Mazur ställde upp ett matematiskt problem som förblev olöst i över 30 år. Den som till sist löste problemet var just Per Enflo, som också berättar om den ovanliga belöning han fick och vilken betydelse matematiken har för honom som pianist.

Torsdagen den 9 oktober kl 19, Tempelriddarsalen, Bangårdsgatan 13 i Uppsala.

O.s.a. senast den 7 oktober till klementyna.mateja@msz.gov.pl

Ett arrangemang av Polska Ambassaden och Svensk-Polska Föreningen i Uppsala.