Solidaritetsaktivister: Vi måste hjälpa Ukraina!

I sitt krav på demokrati och frihet behöver Ukraina hjälp och stöd från de demokratiska staterna. Det skriver en grupp före detta Solidaritetsaktivister i ett öppet brev till den polska Katolska Informationsbyrån, KAI. Polen, som vunnit sin frihet tack vare Solidaritet har en särskild skyldighet att stödja Ukraina.

Vi ska komma ihåg att utan ett fritt och oberoende Ukraina finns det ingen säkerhet för vare sig Polen eller Europa, skriver de forna Solidaritetskämparna. Inga ansträngningar får sparas för att stoppa Moskvas aggression. Ukrainierna får betala med sina liv för att förändra det geopolitiska läget i östra Europa, och de behöver vår hjälp. Polen bör stödja Ukraina på alla områden, politiskt, militärt, ekonomiskt, socialt, kulturellt, akademiskt, lika väl som på energiområdet.

Samtidigt sade den nye utrikesministern Grzegorz Schetyna på tisdagen att om Moskva inte ändrar sin politik kommer sanktionerna att bli hårdare och än mer kännbara i Ryssland, till Polsat News. (Polskie Radio 8 okt 14)