Ryssland vill ha stort monument i Kraków

Ryska ambassaden i Warszawa har inkommit med en begäran om att ett större monument ska uppföras på den historiska Rakowickikyrkogården i Kraków till minne av de sovjetiska krigsfångar som dog under det polsk-bolsjevikiska kriget 1919–1920.

Rådet för skydd av strids- och martyrskapsplatser (ROPWiM), som har hand om ärenden av den här typen, tycker inte att tanken på ett stort monument är särskilt tilltalande.

Ett ortodoxt kors med en minnesplatta på polska och ryska vore mer passande, menar Rådet.

Saken diskuteras även i ryska medier, och tidningen Komsomolskaja Pravda anser att inskriptionen ska påminna om alla de sovjetiska soldater som dött martyrdöden i polska dödsläger.

Men ryska ambassaden står inte bakom det förslaget, påpekar ROPWiM.

Ryska historiker har velat göra en jämförelse mellan de läger där de sovjetiska krigsfångarna avled och Katynmassakern 1940, då Stalins trupper avrättade över 20.000 polska krigsfångar, vilket polackerna inte kan acceptera.

De sovjetiska krigsfångarna dog av sjukdom och dåliga förhållanden i lägren. En polsk-rysk kommission har gemensamt kommit fram till att 18.000 sovjetiska krigsfångar dog i Polen. Men det Ryska Militärhistoriska sällskapet, nyligen inrättat av president Putin, hävdar att de var 60.000.

På Rakowickikyrkogården ligger emellertid 174 sovjetiska soldater begravda, säger borgmästaren i Kraków, Jan Majchrowski, som själv är historiker.

Relationerna mellan Polen och Ryssland är för närvarande spända med anledning av konflikten i Ukraina. Något monument bör överhuvud taget inte diskuteras förrän relationerna har normaliserats igen, säger historikern Leszek Moczulski till tidningen Gazeta Wyborcza.  (Polskie Radio 9 okt 14)