Antalet skilsmässor ökar kraftigt

Polacker gifter sig allt mera sällan och skiljer sig allt oftare. Under 2013 beviljades 66.000 skilsmässor, vilket är en ökning med 35 % sedan 2003.

Orsakerna är sedan länge desamma: osämja, alkoholism och otrohet. Men det börjar dyka upp orsaker som är ett slags tidens tecken.

Den första är en lång frånvaro från hemmet (en sexfaldig ökning sedan 2007), vilket sannolikt hänger ihop med den stora vågen av arbetsemigration till bland annat Irland och Storbritannien. Den andra orsaken är skillnader i hur man ser på livet (som 2007 var tjugosju gånger vanligare än året innan). Man ser inte längre äktenskapet som livsvarigt, kvinnor är inte längre rädda att bryta upp från ett olyckligt äktenskap, och inte minst kan det handla det om olika syn på kvinnans roll i hemmet, skriver Dorota Tubielewicz Mattsson. Läs artikel  >>