Tusk förnekar att Putin erbjudit en del av Ukraina

Ukraina har inte varit på agendan vid mitt möte med den ryske presidenten Vladimir Putin 2008. Och det var inte ett möte mellan presidenten och mig, vi var flera deltagare. Det sade förre premiärministern Donald Tusk till Radio TOK FM. Något förslag om att dela upp Ukraina, har aldrig förekommit.

Uppgifterna om Putins erbjudande att tillsammans med Polen dela upp Ukraina lämnades av förre utrikesministern Radoslaw Sikorski i en intervju med nyhetsportalen politico.com i förra veckan. Uttalandet väckte stort uppseende, och efter diverse krumbukter hävdade Sikorski att minnet nog spelat honom ett spratt. (Warsaw Business Journal 24 okt 14)