Polska städer inför fjärrvärme

Allt fler polska städer går nu in för att omvandla sina sopor till el och fjärrvärme, skriver tidningen Östersjönytt. Det är närmast aktuellt för Gdansk, som i samarbete med det privata näringslivet ska bygga en förbränningsanläggning med en kapacitet av 250.000 ton om året.

Liknande anläggningar är under byggnad ibland annat Bialystok, Szczecin, Bydgoszcz, Poznan och Kraków. (Östersjönytt 7 nov 14)