Färre polacker är positiva till euron

Sju av tio polacker motsätter sig att Polen skulle överge zlotyn till förmån för euron. Skälen är oro för att priserna ska höjas och att landet ska förlora kontrollen över den egna valutan, visar en en färsk opinionsmätning från opinionsinstitutet CBOS.

Bara 24 % är för en anslutning till eurozonen – det är fem procentenheter mindre än i februari 2013. 68 % är negativa till euron.

Utrikesminister Grzegorz Schetyna sade i parlamentet i förra veckan att en övergång till euron fortfarande ingår i regeringens planer, men att tiden ännu inte är mogen.

49 % av de svarande fruktar att det skulle skada landets ekonomi om Polen går över till euron – det är tio procentenheter mer än för ett och ett halvt år sedan. (Polskie Radio 10 nov 14)