Arbetslösheten fortsätter sjunka

Arbetslösheten sjönk i oktober för nionde månaden i rad. Antalet arbetslösa uppgår idag till 11,3 % av arbetskraften eller 475.000 personer, sade arbetsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Ett så bra år har vi inte haft på arbetsmarknadsområdet på sex år.

Den minskade arbetslösheten beror delvis på att arbetsförmedlingarna reformerades i våras. Arbetsförmedlarna sitter inte och väntar på att företagen ska höra av sig med eldiga jobb. De arbetar själva aktivt i stället.

Arbetsförmedlarna hjälper också de arbetssökande att fylla i frågeformulär sade biträdande arbetsministern Jacek Mecina. På det sättet kan vi identifiera personer som har problem och som har glidit bort från arbetsmarknaden. Företag som kan tänka sig att anställa långtidsarbetslösa får också vissa ekonomiska bidrag.

En annan faktor är att såväl industrisektorn som utbildningssektorn har under det tredje kvartalet i år fått ökade behov av arbetskraft. (Polskie Radio 12 nov 14)