Många polacker planerar att jobba utomlands

En tredjedel av polska ungdomar mellan 18 och 24 år har för avsikt att söka arbete utomlands under de närmaste tolv månaderna. Totalt vill hela 20 % av polackerna i arbetsför ålder söka sin lycka på andra arbetsmarknader än den polska. Huvudorsaken är de låga lönerna i hemlandet, visar en undersökning som gjorts av arbetsförmedlarbyrån Work Service.

Detta är alarmerande siffror, säger Work Services vd, Tomasz Hanczarek. Det innebär att ett stort antal välutbildade personer inte ser några möjligheter till utveckling i Polen. (Warsaw Voice 14 nov 14)