Polen har över 70.000 ”moderna slavar”

Det finns 72.000 ”moderna slavar” i Polen, skriver tidningen Rzeczpospolita, som läst 2014 års Global Slavery Index från australiska Walk Free Foundation. Det är ungefär 0,2 procent av hela befolkningen.

I begreppet modernt slaveri ingår tvångsarbete, människohandel, tvångsäktenskap och kommersiellt sexuellt utnyttjande. De flesta moderna slavarna i Polen är immigranter från antingen forna Sovjetstater eller från Sydostasien, som tvingas att arbeta på byggen, inom jordbruket eller på restauranger.

I hela världen uppges antalet moderna slavar i världen har ökat med nästan en fjärdedel sedan 2013, och anses nu omfatta 35 miljoner människor.

Mauretanien är det land där det finns flest moderna slavar per person – runt 4 % av befolkningen. Polen kommer på 130 plats med 0,2 %. Men Polen ligger sämre till än många andra länder i Europa. Trots att befolkningen i Frankrike, Tyskland, Storbritannien är större än i Polen, finns i respektive land färre än 12.000 moderna slavar. Bäst är läget i Island, där det finns 23 moderna slavar – det är den lägsta siffran, såväl i reella tal som i procent. (Polskie Radio 19 nov 14)