Tjuvar stal skor på Majdanek

Åtta skor, som tillhört forna lägerfångar, har stulits på dödslägret Majdanek utanför Lublin. Det sade Majdanekmuseeets talesperson, Agnieszka Kowalczyk-Nowak på tisdagen.

En anställd noterade att skorna var borta under en rutinkoll på lördagen. Ett hål var uppskuret i en nätkontainer där 280.000 skor efter lägerfångarna förvaras och någon hade dragit ut åtta skor.

Majdanek, som byggdes av nazisterna, användes 1941–1944. Över 360.000 personer, varav drygt hälften var judar, mördades i lägret.

Alla fångarnas tillhörigheter togs tillvara vid ankomsten, inte bara pengar och smycken. Även de enklaste kläder omhändertogs av vakterna för vidaretransport hem till Tyskland. Över 280.000 skor finns packade i stora behållare av metallnät på Majdanekmuseeet. (Warsaw Voice 26 nov 15)