Straffet för pedofilpräst fastställt

Besvikna församlingsbor protesterade utanför den appellationsdomstol i Łódź, som fastställde domen mot en pedofilidömd präst. Offren var alla korgossar under åren 2002–2009, då övergreppen skedde.

Prästen hade gjort pojkarna ekonomiskt beroende av honom genom att betala en del av deras telefonräkningar och liknande.

Församlingsborna lät sig inte övertygas av god bevisning i form av inspelade telefonsamtal och vittnesmål från den psykolog som talat med pojkarna.

Apellationsdomstolen har fastställt en dom mot en präst som 2013 dömdes för sexuella övergrepp på fem pojkar. Straffet minskades dock från åtta och ett halvt års fängelse till sju år. (Polskie Radio 3 dec 14)