Svarthandeln med cigaretter ökar

Försäljningen av legala cigaretter i Polen minskade under årets första nio månader från 36,15 miljarder till 32,8 miljarder. Det visar en färsk marknadsundersökning. Samtidigt ökade försäljningen av illegala cigarretter.

Anledningen är att tobaks- och spritskatten i Polen har höjts, samtidigt som den ukrainska och den ryska valutan sjunkit i värde i skuggan av konflikten mellan de två länderna. Smuggelcigaretter från grannlandet i öst kan alltså säljas till betydligt lägre pris. (Warsaw Voice 3 dec 14)