Kraftig ökning av självmord

Antalet självmord och självmordsförsök i Polen ökade drastiskt under 2014, och de allra flesta fullbordade självmorden begås av män. Det visar statistik från rikspolisen, rapporterar tidningen Rzeczpospolita..

Under månaderna januari–september försökte 7734 personer ta livet av sig, vilket är 1400 fler än under samma period förra året. 4744 fall av fullbordade självmord inträffade under samma period, en ökning med 113 fall.

De flesta självmordsförsöken ägde rum i regionerna Łódź och Świętokrzyskie, och den vanligaste metoden var hängning. Åttio procent av offren var män.

Det är allt oftare ekonomiska problem som får folk att vilja begå självmord, uppger polisen.

Men psykologen Janusz Czapliński hävdar att rika länder ofta har högre självmordstal än Polen, och nämner de skandinaviska länderna som exempel.

Alkoholmissbruket har ökat i landet, säger Czapliński, och alkohol hänger ofta samman med depression. (Polskie Radio 4 dec 14)