Regeringen försöker rädda kolindustrin

Den polska gruvindustrin ska vara konkurrenskraftig och modern – annars försvinner den på ett par år. Det säger Wojciech Kowalczyk, som nyligen fått ansvaret för en omstrukturering av sektorn.

I slutet av december ska han lägga fram en räddningsplan för gruvbranschen.

Men omstruktureringen ska inte drabba gruvarbetarna, säger Kowalczyk, och ingen kommer att lämnas utan hjälp.

Idag går branschen med förlust, och staten måste skjuta till 32 zloty (drygt 75 svenska kronor) för varje ton producerat kol. Intäkterna har minskat rejält, skulderna har ökat – och det är ingen bra situation, sade Kowalczyk. Åtgärder måste vidtas på många områden samtidigt, men vi kan inte vänta längre, vi måste agera nu. (Polskie Radio 8 dec 14)