Polacker anmäler ogärna våld i hemmet

Nästan 87.000 personer misshandlades förra året av någon i samma hushåll. De flesta var kvinnor, men vart fjärde offer var barn. Det skriver tidningen Gazeta Wyborcza.

Enligt en undersökning som gjorts på initiativ av inrikesdepartementet har 20 % av polackerna varit vittne till misshandel i hemmet någon gång i livet, men mindre än hälften av dem hade anmält brottet. Många visste inte vart man skulle vända sig, andra trodde inte att det var någon nytta med att ringa polisen, och en tredje grupp ansåg att problem inom familjen ska lösas inom hemmets fyra väggar.

Men av dem som faktiskt ville anmäla våld i hemmet vände sig två tredjedelar till polisen och en tredjedel till sociala myndigheter.

Antalet personer som förra året arresterades för misshandel i hemmet förra året uppgick till 6.500, en fördubbling sedan 2012. (Polskie Radio 22 dec 14)