Skiffergasen dröjer

Eftersom skiffergasprojektet går så långsamt i Polen får man räkna med att det tar 5–10 år innan landet kan producera sin egen gas. Det säger Paweł Poprawa, expert på Energy Studies Institute till nyhetsbyrån PAP.

Det görs inga större framsteg, och att produktionen skulle kunna vara igång om två år är inte längre realistiskt. Eftersom oljepriset har sjunkit blir det allt mindre lönsamt, och arbetet har saktat in på flera olika plan. (Warsaw Business Journal och Warsaw Voice 28 dec 14)