Föräldrapeng även till icke-sjukförsäkrade

1000 zloty i månaden till nyblivna föräldrar som inte är med i sjukförsäkringen. Det föreslår Arbetsdepartementet, skriver tidningen Dziennik Gazeta Prawna.

Bidraget, som kan träda i kraft nästa år, skulle betalas ut i 52 veckor för ett barn och 72 veckor efter en flerbarnsfödsel.

Departementet vill också förlänga föräldraledigheten för dem som är med i sjukförsäkringen.

Kostnaden beräknas till 1,2 miljarder zloty (drygt 2,8 miljarder svenska kronor) om året.

Men finansdepartementet är inte med på noterna. 1,2 miljarder räcker inte, anser tjänstemännen på finansdepartementet. De föredrar att förbättringarna ska gå till dem som har låg inkomst. (Warsaw Voice 8 jan 15)