Strejk mot nerläggning av gruvor

Arbetare i Brzeszczegruvan stannade kvar under jord på onsdagen i protest mot regeringens planer på att stänga fyra av statliga bolaget Kompania Weglowas gruvor.

Nästa skift kommer att göra detsamma, säger deras fackliga representant, Stanislaw Klysz. De kommer att fortsätta arbeta, och vi fokuserar på deras säkerhet. Vi förser dem med mat och hygienartiklar.

Kostnaderna för den polska kolproduktionen ökar, och det är gott om billigt utländskt kol på marknaden, säger näringsminister Janusz Piechocinski. Nu måste gruvindustrin rekonstrueras annars går Kompania Weglowa i konkurs. (Warsaw Business Journal 8 jan 15)