Kopacz marscherar för Charlie Hebdo

Min närvaro i Paris är ett bevis på vårt medlemskap i den fria världen, en akt av solidaritet. Därför tackade jag ja till den franske presidentens inbjudan att delta i solidaritetsmarschen efter morden på tidningen Charlie Hebdo, sade premiärminister Ewa Kopacz i ett uttalande inför avresan från Warszawas militära flygplats.

Det är viktigt att visa stöd och enighet i tider av ökande tryck från terrorism, sade Kopacz. Vi är säkra i Polen, men för att vara säkra också i framtiden måste vi visa solidaritet och stå sida vid sida med dem som har problem. Jag tror att det är ett av de bästa sätten att förbli säkra och för att bevara freden, sade Kopacz. (Polskie Radio 11 jan 15)