Hetsig debatt före gruvbeslut

Parlamentet har under natten röstat igenom lagen om gruvindustrin. Den ska göra det möjligt att genomföra regeringens rekonstruktionsplan för Kompania Weglowa (Kolkompaniet, KW).

Diskussionen före omröstningen blev tumultartad.

Kopacz är en opportunist, det är en kvinna som ljuger och bedrar, skrek Nya Högerns ledamot Przemyslaw Wipler från talarstolen.

Suput!, svarade röster i plenarsalen med syftning på Wiplerskandalen för ett år sedan. Talmannen fick ingripa.

Läs artikel >>